az.pishdabestan

آزمایش شماره (8) - سی ام فروردین ماه - کاشت دانه های لوبیا

(ارائه کلیپ هایی در مورد رشد گیاهان و کونه های مختلف آن)

دانش آموزان پس از خیس کردن و کاشت دانه های لوبیا، کیلیپ هایی در مورد چگونگی رشد گیاهان، عوامل مؤثر بر این رویش و

 مقایسه ی چگونگی رشد گیاهان مختلف مشاهده نمودند و با انواع گونه های گیاهان آشنا شدند.   

آزمایش شماره (7) - دهم اسفند ماه - شناخت آهن ربا و قطب های آن

قبل از ورود دانش آموزان به آزمایشگاه، روی میز چند بشر حاوی مقداری آب قرار داده که داخل هر کدام تعدادی سوزن ته گرد و

گیره­ ی کاغذ وجود داشت. سپس از آن ها خواستیم تا راهی پیشنهاد کنند که بدون خیس شدن دست و

خالی شدن آب بشرها، سوزن ها و گیره ها را از داخل بشر بیرون آورند. بدین ترتیب آهن ربا معرفی گشته و کاربرد آن مطرح گردید.

سپس تعدادی آهن ربا وبشقاب هایی شامل وسایل ریزی با اجناس مختلف چوبی، پلاستیکی، پارچه ای، کاغذی، آهنی، شیشه ای، نخی و ...

در اختیارشان قرار داده تا آزمایش کنند که چه مواردی جذب آهن ربا می گردد.

در پایان هم با نشان دادن اشکال مختلف آهن ربا(نعلی، حلقه ای،U شکل، میله ای) ، قطب های همنام و ناهمنام آهن ربا معرفی گردید

و اثر نیروهای جاذبه و دافعه­ ی آن روی هم بررسی شد.

آزمایش شماره (5) - دوازدهم بهمن ماه - آشنایی با انواع خاک و کاربردهای آن ها

(خاک رس ، ماسه ، شن)

ابتدا در مورد خاک، منشأ پیدایش آن و تفاوت هایش صحبت هایی انجام شد و کاربردهای خاک های مختلف بنابر تفاوت در شکل و

ویژگی هایشان مورد بحث قرار گرفت. سپس از دانش آموزان خواستیم تا تفاوت های خاک را از لحاظ شکل ظاهری، رنگ، اندازه­ ی ذرات و ...

 با مشاهده­ ی دقیق و لمس خاک ها (از جمله : ماسه و شن، خاک رس، خاک باغچه، گیاخاک ...) را بررسی نمایند.

آزمایش شماره (6) - سوم اسفند ماه - آشنایی با مفهوم حرکت و چگونگی ایجاد آن

ابتدا در مورد حرکت و نیرو و چگونگی ایجاد حرکت برای دانش آموزان توضیحات لازم ارائه گردید.

سپس عوامل مؤثر در آسانی یا دشواری حرکت را با انجام آزمایشات مربوطه بررسی نمودیم.

ابتدا سطح حرکت را مورد آزمایش قرار داده و میزان صافی و زبری سطح را در نوع حرکت مشاهده نمودیم.

سپس میزان سطح تماس جسم مورد نظر را روی سطح حرکت مورد بررسی قرار داده و نقش چرخ ها را در آسانی حرکت عنوان کردیم.

پس از آن حرکت روی سطح شیبدار را با انجام فعاّلیّت مورد نظر انجام داده و تک تک دانش آموزان در هر مرحله به آسانی یا دشواری

حرکت و صرف نیروی بیشتر یا کمتر برای ایجاد این حرکت ها و جابجایی ها پی بردند. 

آزمایش شماره (4) - بیست و یکم دیماه - شناخت انواع سنگ ها

(دادن سنگ به دانش آموزان و چسباندن روی مقوا رنگی)

ابتدا در مورد سنگ ها و انواع مختلفی که وجود دارد و کاربردهایشان در زندگی با دانش آموزان صحبت نموده و

سپس جعبه های سنگی را روی میز قرار دادیم و از آن ها خواستیم تا با مشاهده­ و لمس سنگ ها، با دقّت آن ها را با هم مقایسه کرده  و

به تفاوت های سنگ ها پی برند.

بنابراین دانش آموزان دریافتند که سنگ ها از لحاظ شکل ظاهری، رنگ، اندازه، جنس و ... با هم متفاوتند و بدین نکته پی بردند که

در طبیعت هم سنگ های مختلف و گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای کاربرد خاص خودشان می باشند و برای کارهای متفاوت از آن ها استفاده می شود. سپس چند ظرف حاوی  ماسه سنگ های شسته شده به همراه یک مقوای رنگی و چسب در اختیارشان قرار داده و

از آن ها خواستیم تا شکل های دلخواهی را روی مقواها تصور کرده و به کمک چسب مایع سنگ هایشان را روی همان صفحه­ های مقوایی بچسبانند و

در صورت دلخواه تصاویری در آن نقاشی کنند.

 

تهران - خیابان بهشتی - خیابان کاووسی فر - خیابان نکیسا - پلاک 14

 

تلفن : 88747454    88746326  سامانه پیامک : 3000597030000