az.pishdabestan

آزمایش شماره (16) - سی ام فروردین ماه - اثبات وجود هوا در آب

  • دانش آموزان برای اثبات وجود هوا در آب دست به انجام آزمایشی زدند که به کمک آن صحت این مسئله را دریافتند.
  • بدین صورت که پیستی را از آب پر نموده و درب آن را بسته و با سوار کردن سرنگی که تا نیمه آب داشت به سوراخ در پیستون،
  • بالا آمدن آب و حباب های بزرگ هوا را به راحتی مشاهده نمودند و فشار هوای داخل آب را عامل بالا آمدن آب در سرنگ دانسته و
  • به این موضوع پی بردند که در آب نیز هوا و اکسیژن وجود داشته و موجودات داخل آب به کمک همین اکسیژن عمل تنفس را انجام می دهند.

آزمایش شماره (15) - بیستم فروردین ماه - آشنایی با مهره داران

با ارائه­ ی توضیحات کلی در مورد مهره داران و نقش این اسکلت استخوانی در نگه داشتن و شکل دهی به بدن مطرح گردید.

با نشان دادن اسکلت استخوانی و معرفی استخوان هایی مانند جمجمه، ستون مهره ها و دنده ها، چگونگی نقش محافظتی این استخوان ها از 

اندام داخلی و حساس بدن بررسی شد و دانش آموزان از نزدیک نمونه هایی تاکسی درمی مهره داران و بی مهرگان را مشاهده نمودند.

آزمایش شماره (13) - ششم اسفند ماه - آشنایی با نیروسنج و یادگیری اندازه گیری میزان نیرو

دانش آموزان پس از فراگیری انواع نیروها با نیروی کششی فنر نیز آشنا شدند و با مروری بر نیروی کشش و جاذبه زمین و

درک مفهوم نیروی وزن و رابطه­ ی وزن با جرم، فکرشان را به روشی برای چگونگی اندازه گیری نیرو و مقیاسی برای سنجیدن آن مشغول ساختیم.

بنابراین دستگاه نیروسنج را معرفی نموده و پس از آموزش نحوه­ ی استفاده از این وسیله ، از آن ها خواستیم تا به کمک آن نیروی وزن

یک سری از اجسام را اندازه گیری نمایند و جرم آن ها را به دست آورند.

آزمایش شماره (14) - بیست و یکم اسفند ماه - تشریح ماهی ها

دانش آموزان پس از فراگیری انواع نیروها با نیروی کششی فنر نیز آشنا شدند و با مروری بر نیروی کشش و جاذبه زمین و

درک مفهوم نیروی وزن و رابطه­ ی وزن با جرم، فکرشان را به روشی برای چگونگی اندازه گیری نیرو و مقیاسی برای سنجیدن آن مشغول ساختیم.

بنابراین دستگاه نیروسنج را معرفی نموده و پس از آموزش نحوه­ ی استفاده از این وسیله ، از آن ها خواستیم تا به کمک آن نیروی وزن یک سری

از اجسام را اندازه گیری نمایند و جرم آن ها را به دست آورند.

آزمایش شماره (12) - بیستم و ششم بهمن ماه - آشنایی با اهرم و تاثیر آن بر روی نیروی وارد شده به اجسام

دانش آموزان با تعریف ماشین به عنوان وسیله ای که انجام کار را برای ما راحت تر می کند آشنا شده و نمونه هایی از

انواع ساده و پیچیده­ ی آن را با ارائه­ ی مثال های متعدد مطرح نمودیم.

سپس اهرم را به عنوان یکی از ساده ترین انواع ماشین معرفی نموده و نمونه هایی از انواع آن را با زدن مثال مورد بررسی قرار دادیم.

در ابتدای کار مفهوم تکیه گاه اهرم را بازگو کرده و از دانش آموزان خواستیم تا با انجام فعّالیّت ساده ای،

میزان نیروی مصرفی در سه حالت اهرم نوع اول را مورد بررسی قرار دهند.

بدین ترتیب که با قرار دادن تکیه گاه یک بار در وسط و یک بار نزدیک دست (مکانی که نیرو وارد می گردد) و یک مرحله هم نزدیک جسم،

میزان نیروی مصرفی را بررسی نمودند.

پس از اتمام این فعّالیّت توجه دانش آموزان را به جهت های نیروی وارد شده در اهرم و جهت حرکت جسم معطوف ساخته و

آن ها دریافتند که در این نوع اهرم جهت نیرو و حرکت بر خلاف هم می باشد.

 

تهران - خیابان بهشتی - خیابان کاووسی فر - خیابان نکیسا - پلاک 14

 

تلفن : 88747454    88746326  سامانه پیامک : 3000597030000