az.pishdabestan

آزمایش شماره (6) - 29 فروردین ماه - اثبات وجود نشاسته در برگ گیاهان

ابتدا چند برگ سبز از دو سه نوع گیاه را درون یک بشر کوچک گذاشتیم و آن قدر الکل روی آن ریختیم تا روی برگ ها را کاملاً پوشاند .

سپس درون بشر بزرگ تر را تا نیمه آب کردیم و بشر کوچک حاوی الکل و برگ را درون بشر بزرگ قرار دادیم و آن ها را با

شعله ی چراغ الکلی حرارت دادیم .

به این دلیل الکل را به طور مستقیم حرارت ندادیم که الکل بسیار آتشگیر و اشتعال زا است .

بعد از گذشت دقایقی مشاهده شد که تمام رنگ سبز برگ ها از درونشان خارج شده و برگ ها سفید گشتند .

سپس با کمک پنس با احتیاط برگ ها را از الکل در آورده و با آب شستیم و آن ها را درون یک پلیت قرار دادیم .

با قطره چکان چند قطره محلول ید روی برگ ها ریختیم و بعد از چند ثانیه مشاهده کردیم که جای قطره ی ید

به لک تیره ای (ارغوانی تیره) تبدیل گشت.

آزمایش شماره (5) - چهاردهم اسفند ماه - شناخت ید به عنوان نشاسته

ابتدا قبل از ورود دانش آموزان به آزمایشگاه مقداری از هر نوع ماده ی غذایی را در بشقاب ریخته و آن ها را روی میز قرار دادیم .

از دانش آموزان خواستیم تا به وسیله ی قطره چکان روی مواد درون بشقاب ها دو سه قطره محلول ید بریزد و به همراه دوستانشان

مشاهده کنند که چه اتفاقی می افتد . با گذشت زمان بسیار اندکی لک قطره ی ید در بعضی از این مواد همان رنگ خود محلول (نارنجی) را داشت

ولی در مابقی مواد به رنگ ارغوانی بسیار تیره مایل به مشکی تبدیل گشت .

پس از ارائه ی اطلاعات و مباحثه، دانش آموزان بدین نتیجه رسیدند که موادی که درونشان نشاسته وجود دارد جای لک ید به روی آن ها

تغییر رنگ می دهد و تیره می گردد .

آزمایش شماره (3) - هجدهم دی ماه - بررسی نیروی مغناطیسی به عنوان عاملی در حرکت

دانش آموزان با توجه به نیروی مغناطیسی ، منشأ این نیرو و اثرات قطب های آهن ربا بر روی هم،  یکی از کاربردهای نیروی مغناطیس

در حرکت را توسط نیروهای رانش و کشش را با انجام آزمایش ساده ای بررسی نمودند .

بدین صورت که با استفاده از واگن آهن ربا و دو آهن ربای میله ای شکل کوچک ، شروع به انجام فعّالیّت کردند .

آهن رباها را درون واگن مخصوص خود قرار داده و آن ها را یک بار از سمت قطب همنام و یک بار از سمت قطب ناهمنام

روبه روی هم قرار دادند و جاذبه و دافعه بین واگن ها و حرکت به وجود آمده توسط این نیروها را مشاهده نمودند .

آزمایش شماره (4) - هفتم اسفند ماه - مشاهده ی انواع سلول های جانوری و گیاهی با میکروسکوپ

ابتدا توضیحاتی کلی در مورد ساختمان میکروسکوپ و اجزای آن ارائه گردید و دانش آموزان نحوه­ ی کار با این دستگاه را آموخته

و با معرفی نقش تک تک اجزا و ضمائم آن، چگونگی دست یابی به یک تصویر واضح با بزرگنمایی معین را فرا گرفتند.

سپس نمونه های آماده­ ی سلول های مختلف جانوری و گیاهی را در اختیارشان قرار دادیم تا با تنظیم میکروسکوپ نمای مناسبی از

این سلول ها را مشاهده نمایند.

آزمایش شماره (2) - پانزدهم بهمن ماه - بررسی خواص فلزات (جرم و چگالی)

 پس از ورود دانش آموزان به آزمایشگاه  و گروه بندی آن ها، به هر گروه وسایل مربوط به آزمایش هر گروه داده شد و

از آن ها خواسته شد تا با توجه به نوع و ماهیت آزمایششان، فعّالّیت مربوط را انجام دهند.

بدین ترتیب که گروه اول به وسیله­‌ی ترازو و وزنه های چوبی، آهنی و پلاستیکی که در اختیارشان قرار داده شده بود

می بایست جرم آهن (وزنه­‌ی فلزی)  را با جرم دو جسم دیگر مقایسه کنند.

گروه دوم توسط یک بشر آب و روغنی که در اختیار داشتند ابتدا با تعریف کمیت چگالی و مخلوط کردن این دو مایع،چگالی آب و روغن

را با هم مقایسه کرده و سپس با انداختن سه جسم فلزی، چوبی و پلاستیکی مشابه به هم چگالی فلز را با چگالی اجناس دیگر مقایسه نمودند.

 

تهران - خیابان بهشتی - خیابان کاووسی فر - خیابان نکیسا - پلاک 14

 

تلفن : 88747454    88746326  سامانه پیامک : 3000597030000