az.pishdabestan

آزمایش شماره (6) - هجدهم اسفند ماه - مشاهده تک سلول های آب برکه

دانش آموزان ­بعد از آشنایی با موجوداتی که ساختمان بدنی بسیار ساده ای دارند و به دو دسته ی جان داران تک سلولی مانند باکتری ها و

جانداران پر سلولی مانند بعضی از جلبک های رشته ای تقسیم می گردند، دریافتند که این جان داران آن قدر کوچک هستند که با چشم غیر مسلح

رؤیت نمی شوند و برای دیدن آن ها میکروسکوپ لازم است .

اولین قدم برای مشاهده ی تک سلولی ها ، استفاده از مقداری آب راکد بود که دانش آموزان به وسیله ی قطره چکان نمونه ای از آن را روی لام 

و زیر لامل گذاشته و سپس آن را روی صفحه­ ی میکروسکوپ نهادند و با تنظیم این وسیله به تصاویری از تعدادی تک سلولی های مختلف

با شکل های گوناگون دست پیدا کردند .

بعد از مشاهده ی تک سلولی های آب برکه ، نمونه ای از آب لوله کشی را نیز با میکروسکوپ مورد برسی قرار دادند و

بدین نتیجه رسیدند که در آب تصفیه شده ی لوله کشی این موجودات تک سلولی وجود ندارند . سپس تک سلولی ها و

پرسلولی های کپک(قارچ تک سلولی) و جلبک و ... را نیز مشاهده نمودند. همچنین چگونگی تولید مثل باکتری های مخمر را

مورد بررسی و مشاهده قرار دادند.

آزمایش شماره (5) - بیست و دوم دی ماه - بررسی میزان نفوذپذیری آب در خاک های مختلف

ابتدا منشأ خاک را خرد شدن سنگ ها در طی هزاران سال بیان نموده و سپس با نمایش دادن یک کیت سنگ این موضوع را به دانش آموزان تفهیم کردیم که سنگ ها از لحاظ رنگ، جنس، شکل و اندازه و ... با هم متفاوتند و بنابر همین تفاوت ها خاک های ایجاد شده از آن ها نیز با هم از نظر شکل، اندازه، رنگ، جنس و نوع کاربرد و مصرف و ... با هم تفاوت دارند. سپس توضیحاتی در مورد اندازه­ ی ذرات و میزان فاصله­ ی خاک های مختلفی از جمله ماسه، شن، رس و خاک معمولی بیان شد و با ریختن مقداری از این خاک ها در دست دانش آموزان خواستیم تا اندازه­ ی ذرات و جنسشان را با هم مقایسه کنند. پس از این فعالیت با بشر مقدار مساوی آب درون لیوان های حاوی خاک های مختلف ریخته و توجه دانش آموزان را به تفاوت در میزان نفوذپذیری آب در بین این خاک ها جلب نموده و دلیل آن را بازگو نمودیم. دانش آموزان دریافتند که خاک رس به دلیل سختی نفوذ آب در بین ذرات آن و شن و ماسه به دلیل عبور سریع آب از آن، خاک مناسبی برای کشاورزی و پرورش گیاهان نمی باشد.

آزمایش شماره (3) - هفدهم آذر ماه - ایجاد تصویر حقیقی با عدسی و آینه مقعر

در ادامه ­ی توضیحات در مورد انواع آینه ها و بررسی ویژگی تصاویر ایجاد شده در سه نوع آینه ( تخت، محدب و مقعر

تصویر مجازی و حقیقی معرفی گشته و توسط آینه­ ی مقعر و یک ذره بین تصویر حقیقی از یک شمع روشن را روی پرده برای

دانش آموزان ایجاد نمودیم. بدین صورت که ابتدا شمع روشن را  بین آینه­ ی مقعر و پرده قرار دادیم و اینقدر این شمع را مابین پرده و

آینه جابجا نمودیم تا به تصویر حقیقی از شعله­ ی شمع( وارونه و بزرگ تر از شعله­ ی واقعی) دست یافتیم.

برای تصویر حقیقی توسط عدسی نیز بدین صورت عمل نمودیم که این بار  عدسی را بین شمع روشن و پرده قرار داده و آن را در این

مابین طوری جابجا کردیم که تصویر واضحی از شعله­ ی شمع روی پرده افتاد که این تصویر وارونه و کوچک تر بود.

بدین صورت دانش آموزان مفهوم تصویر حقیقی را دریافتند و تفاوت آن را با تصویر مجازی درک نمودند.

آزمایش شماره (4) - هفدهم آذر ماه - تجزیه نور با منشور و متمرکز

  • ابتدا منشور را جسم شیشه ای معرفی نمودیم که از ترکیب آن به دو صورت مختلف، عدسی های محدب و مقعر پدید می آید.
  • سپس کاربرد این وسیله را در تجزیه و از هم پاشیدگی نور بیان کردیم که با عبور نور سفید از آن،طیف نور هفت رنگ را به دست می آوریم.
  • بدین صورت از دانش آموزان خواستیم تا منشور را از قسمت های مختلف سطوح و اضلاع روبه روی منبع نور سفید قرار دهند و بررسی کنند
  • که نور با عبور از چه قسمت هایی از منشور از هم پاشیده شده و به هفت رنگ رنگین کمان تجزیه می گردد.
  • پس از انجام این فعّالیّت به کمک یک عدسی نور را برای دانش آموزان در یک نقطه متمرکز نموده و بدین ترتیب دانش آموزان یکی از کاربرد های
  • عدسی را شناخته و توانایی اندازه گیری و بدست آوردن میزان فاصله ی  کانونی یک عدسی را فرا گرفتند.

آزمایش شماره (2) - دوازدهم بهمن ماه - ساخت انواع اهرم های نوع 1و2و3

دانش آموزان پس از شناخت انواع اهرم ها و آشنایی با مثال های مربوط به هر اهرم و کاربردهایشان به آزمایشگاه آمده و به کمک

پایه و میله و خط کش تعادل و وزنه به ساخت انواع اهرم ها مشغول شدند.

بدین صورت که  که در اهرم نوع اول که تکیه گاه مابین نیروی محرک و مقاوم قرار دارد، هرچه بازوی محرک کوتاهتر شده و

نیروی محرک به تکیه گاه نزدیک تر شود، نیروی بیشتری صرف می گردد و هرچه طول بازوی محرک بیشتر گردد،

نیروی محرک کمتری به کار می رود. همچنین در اهرم نوع دوم که نیروی مقاوم مابین تکیه گاه و نیروی محرک قرار می گیرد و

نیز در اهرم نوع سوم که نیروی محرک مابین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار می گیرد با جابجا کردن و کاهش و افزایش بازوی محرک،

مقدار نیروی محرک را بررسی نمودند.

همچنین با استفاده از یک میله و کیف (مقاوم) و صندلی به عنوان تکیه گاه به طور عملی کار با انواع اهرم ها را با وارد کردن نیرو در

بلند کردن کیف تجربه نمودند و با کاهش و افزایش بازوی محرک و مقاوم، مقدار نیروها را بررسی نموده و دریافتند که هرچه بازوی

محرک کوچک تر شده و به تکیه گاه نزدیک تر گردد، میزان نیروی محرک بیشتر شده و هرچه بازوی محرک بلندتر و از تکیه گاه دورتر شود،

اندازه­ ی نیروی محرک کمتر می گردد.

 

تهران - خیابان بهشتی - خیابان کاووسی فر - خیابان نکیسا - پلاک 14

 

تلفن : 88747454    88746326  سامانه پیامک : 3000597030000