az.pishdabestan

آزمایش شماره (18) - بیست هفتم بهمن ماه - جهت یابی با قطب های آهن ربا

پس از شناخت قطب نما و آشنایی با عملکرد آن، دانش آموزان ابتدا به کمک این وسیله جهت شمال جغرافیایی آزمایشگاه را مشخص نموده و

در حین این جهت یابی نیز تأثیر سطح مورد نظری که قطب نما روی آن قرار می گیرد را در صحیح نشان دادن جهت مورد آزمایش و بررسی قرار دادند.

سپس با معلق و آزاد نگه داشتن آهن ربا یک بار با آویزان کردن آن با یک تکه نخ و بار دیگر با شناور نگه داشتن آن توسط تکه ای

یونولیت روی آب مشاهده نمودند که قطب N آهن ربا همسو با جهت شمال جغرافیایی قرار گرفت و به طبع قطبS  آن در جهت جنوب ایستاد.

آزمایش شماره (17) - بیست و سوم بهمن ماه - آثار قطب های آهن ربا ها برهم و شناخت در میزان آهن ربایی

پس از ارائه­ ی توضیحات لازم در مورد آهن ربا و شناخت انواع آن و معرفی دو قطب شمال و جنوب آن، از دانش آموزان خواستیم

تا با در دست داشتن آهن رباهای مختلف، اثر قطب های همنام و ناهمنام آهن ربا را بر یکدیگر برسی نمایند.

بدین ترتیب دانش آموزان نیروی دافعه بین قطب های همنام و نیروی جاذبه بین قطب های ناهمنام را به خوبی درک نمودند.

سپس برای یافتن این مسئله که کدام قسمت آهن ربا بیشترین قدرت آهن ربایی را دارد؛ مقداری براده­ ی آهن به دانش آموزان دادیم تا با

فرو کردن قسمت های مختلف آهن ربا درآن پاسخ این مسئله را دریابند. بدین صورت دانش آموزان مشاهده نمودند که مقدار بیشتری

براده­ ی آهن به دو سر آهن ربا چسبیده و مقدار ناچیزی در قسمت میانی آهن ربا جذب می گردد و این نتیجه را اعلام کردند که دو قطب

آن ربا خاصیت مغناطیسی و آهن ربایی بیشتری نسبت به جاهای دیگر داشته و وسط آهن ربا، کمترین قدرت جذب را دارد.

آزمایش شماره (15) - سیزدهم بهمن ماه - اتصال موازی و متوالی باتری و تاثیر در مواد

دانش آموزان پس از آموزش و فراگیری کامل خصوصیات مدارهای سری و موازی و مدارهایی از ترکیب این دو نوع،

این بار اتصال باتری ها را در مدار به دو صورت متوالی و موازی مورد مشاهده و بررسی قرار دادند.

آن ها آموختند که در اتصال سری ، باتری ها از سر ناهمنام خود به هم متصل می شوند( یعنی سر مثبت به منفی) و با قرار دادن به ترتیب

دو ، سه و چهار باتری به صورت سری در یک مدار متوجه شدت جریان بالاتر شده و میزان نوردهی بیشتر لامپ را مشاهده نمودند.

سپس برای اتصال باتری ها به صورت موازی، سرهای هم نام یعنی مثبت باتری را به مثبت های دیگر و سرهای منفی را نیز به منفی های باتری های دیگر متصل نموده و نتیجه را بررسی نمودند و دریافتند که در این حالت مقدار جریان کمتری وارد مدار می گردد و در اصل عمر باتری ها بیشتر شده

و لامپ مدت زمان بیشتری روشن می ماند.

آزمایش شماره (16) - بیست و یکم بهمن ماه - بررسی تبدیلات انرژی در موتورهای الکتریکی و ژنراتور

دانش آموزان از نزدیک با مشاهده و کار با  وسایلی مانند مدل آموزشی توربین و زنگ اخبار و آرمیچر با دستگاه های ژنراتور و

موتور الکتریکی آشنا شده و تبدیلات انرژی درون آن ها را بررسی نمودند. آن ها دریافتند که هر وسیله ای که انرژی الکتریکی را به حرکتی تبدیل کند

یا به عبارتی با جریان برق حرکت تولید کند، موتور الکتریکی نام دارد و هرگاه این حرکت به صورت چرخشی باشد، این موتور الکتریکی آرمیچر

نامیده می شود. همچنین با چرخش پره های توربین آبی و بادی، چگونگی تبدیل انرژی حرکتی به الکتریسیته را در ژنراتور درک نمودند.

آزمایش شماره (14) - نهم بهمن ماه - ساخت مدارهای موازی و سری

دانش آموزان پس از آشنایی کامل با انواع مدارها و یادگیری چگونگی قرارگرفتن لامپ ها و وضعیتشان نسبت به هم

در دو مدار سری (متوالی) و موازی به کمک اجزای مدار و کیت الکتریسیته در آزمایشگاه مشغول ساخت این دو مدار شدند.

بدین صورت که ابتدا سه لامپ را به صورت سری در یک مدار به منبع تغذیه وصل کردند و با قرار دادن کلید در مسیرشان و باز و بسته کردن آن،

این مسئله را دریافتند که در مدار سری با قطع جریان در یکی از لامپ ها و خاموش شدن هر کدام ، جریان در تمام مدار قطع شده و همه­ ی لامپ ها

خاموش می گردد.

همچنین با کم و زیاد کردن تعداد لامپ ها در مدار سری دریافتند که با افزایش تعداد مصرف کنندگان مقدار جریان بین آن ها به صورت مساوی تقسیم شده و

نور لامپ ها کم می گردد. در مدار موازی نیز این دو موضوع را بررسی نموده و مشاهده کردند که به علّت عبور جریان جداگانه در مدار،

خاموشی یا قطع هر لامپ در ادامه و عبور جریان در شاخه های دیگر تأثیری نداشته و لامپ های دیگر روشن می مانند.

همچنین با افزایش یا کاهش تعداد مصرف کنندگان هیچ تأثیری در مقدار نور لامپ های دیگر ندیدند و علّت این موضوع را به درستی تفسیر نمودند.

 

تهران - خیابان بهشتی - خیابان کاووسی فر - خیابان نکیسا - پلاک 14

 

تلفن : 88747454    88746326  سامانه پیامک : 3000597030000