•                                     اطلاعیه شماره8             
 •      لیست لوازم التحریردانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی دبستان هوشمند
 •            علم برتر ، در سال تحصیلی 96-95 به شرح ذیل اعلام می گردد:
 •                                                  پیش دبستان
 •                                           پایه اول
 •                                           پایه دوم
 •                                           پایه سوم
 •                                         پایه چهارم
 •                                          پایه پنجم
 •                                          پایه ششم
 •                            
 •                               1111111111111  
  •             لازم به ذکر است ، اولیای گرامی می توانند در صورت تمایل
  •                       لوازم التحریرفوق را از مدرسه دریافت نمایند.